7/06/2009

Plaid yn lansio deiseb yn Heol Awst

Lansiwyd deiseb fel rhan o'r ymgyrch i geisio dwyn perswâd ar y cyngor sir i newid ei benderfyniad i gyflwyno taliadau parcio yn Heol Awst. Mae'r ddeiseb wedi'i threfnu gan y pedwar cynghorydd sir o Blaid Cymru sy'n cynrychioli'r dref. Dywedodd Cyng Arwel Lloyd, sy'n arwain yr ymgyrch, "Tua diwedd y flwyddyn ddiwethaf, roeddem ni wedi llwyddo i ddarbwyllo'r cyngor i ohirio cyflwyno'r taliadau hyn am flwyddyn, ond ni chytunodd y cyngor i wrthod y cynllun yn gyfangwbl. Oni bai ein bod yn gallu eu perswadio i newid eu meddyliau, cyflwynir y taliadau hyn y flwyddyn nesaf; felly mae ein hymgyrch yn parhau."

Bydd y ddeiseb ar gael mewn nifer o siopau yn Heol Awst ei hun, ac anogir y bobl sy'n defnyddio'r siopau hynny i ddangos eu cefnogaeth trwy lofnodi'r ddeiseb. Roedd cynghorwyr y Blaid hefyd yn tynnu sylw at brofiad trefi eraill. "Cafwyd adroddiad yn ddiweddar," dywedodd Cyng Lloyd, "am Billericay yn Swydd Essex. Penderfynodd y cyngor ddiddymu'r taliadau parcio, gyda'r canlyniad fod pobl wedi dychwelyd i'r Stryd Fawr i wneud eu siopa. Gall taliadau parcio wneud gwahaniaeth mawr i fywiogrwydd canol y dref. Mae hefyd yn werth nodi nad oes yr un siop ddi-ddefnydd yn Heol Awst ar hyn o bryd - sefyllfa bur wahanol i lawer o drefi eraill.

"Os ydym ni am gadw'r siopau sydd gyda ni yn Heol Awst, ar adeg economaidd wael iawn, mae'n rhaid i ni ymwrthod yn llwyr â chynllun y cyngor."

No comments: