7/01/2010

Ffermydd dan fygythiad

Y mae perygl o golli’r ffermydd bychain sydd yn eiddo i’r cyngor sir yn Sir Gâr, yn ôl Plaid Cymru. Mae’r cyngor yn ystyried eu gwerthu fel rhan o’i adolygiad o asedau’r sir. Bwriad gwreiddiol y ffermydd hyn oedd helpu pobl i ddod i mewn i’r dywydiant amaeth. Wrth ymateb i gwestiwn mewn cyfarfod o’r cyngor sir yn ddiweddar, gwrthododd arweinydd y Blaid Annibynnol, Cyng Meryl Gravell, roi unrhyw sicrwydd na werthir y ffermydd hyn.

Yn siarad ar ran grŵp y Blaid, dywedodd Cyng Tyssul Evans wedyn, “Mae nifer o ffermydd bychain wedi bod yn nwylo’r cyngor sir ers blynyddoedd mawr bellach. Maen nhw’n chwarae rhan allweddol o ran helpu pobl i mewn i’r diwydiant, ac mae llawer wedi elwa ohonyn nhw dros y blynyddoedd. Byddai’n drychineb i sir amaethyddol fel Sir Gâr golli’r ffermydd hyn. Byddai eu gwerthu ar gyfer datblygu’n waeth byth.”