7/27/2009

Galw am oedi cyn datblygu yn Llandeilo

Yn ei gyfarfod diwwethaf, clywodd Cyngor Sir Caerfyrddin alwadau am oedi datblygiad mawr yn Llandeilo. Mynegodd aelodau Plaid Cymru o'r cyngor eu pryderon am y problemau traffig yn Llandeilo, gan ddadlau y byddai ychwanegu'n sylweddol at faint y dref cyn adeiladu ffordd osgoi'n gwaethygu'r broblem.

Dywedodd Cyng Siân Thomas, "Mae Pwyllgor yr Amgylchedd wedi clywed yn barod am y pryderon am lefel uchel y llygredd awyr yn Stryd Rhosmaen, a does dim ffordd o ychwanegu at y draffig heb wneud hynny'n waeth. Prys mae'r ffordd osgoi'n dod? Mae cynlluniau diwethaf y llywodraeth yn awgrymu na fydd cyn 2014 o leiaf, a ddylem ni ddim hyd yn oed ystyried adeiladu ar y raddfa hon cyn hynny."

Gofynnodd arweinydd y Blaid, Cyng Peter Hughes Griffiths, "Ydyn ni'n gyffyrddus mewn gwirionedd i adael i'r datblygiad hwn fynd yn ei flaen cyn datrys y broblem?"

Dywedodd Cyng John Edwards ei fod yn croesawu'r ffordd yr oedd swyddogion y cyngor wedi paratoi cynllun drafft ar gyfer y datblygiad, ond yr oedd yntau hefyd yn rhannu'r pryderon am yr amseru. "Mae'n well o lawer ein bod yn cynllunio fel hyn," dywedodd. "Mae gosod patrwm am y datblygiad ymlaen llaw yn hytrach nag ymateb i ddatblygwyr yn well ffordd o wneud pethau. Dwi'n croeswu hyn, ac yn diolch i'r swyddogion am eu gwaith. Mae'n bwysig, fodd bynnag, ein bod yn rheoli amseriad y datblygiad yn ogystal â'i ffurf."

No comments: