7/24/2009

Anwybyddu anghenion lleol

Mae anghenion lleol am dai yng Nglanymor, Llanelli, yn cael eu diystyru, yn ôl y cynghorydd lleol, Winston Lemon o Blaid Cymru. Dywedodd Cyng Lemon yr wythnos hon fod gormod o bwyslais ar adeiladu tai preifat newydd, er bod anghenion pobl leol am dai i'w rhentu heb eu diwallu. "Gwaeth na hynny," dywedodd Cyng Lemon, "mae llawer yn ormod o dai cyngor yn wag, a dylai'r rhain gael eu defnyddio ar gyfer pobl leol.

"Mae'r bwyslais yn gwbl anghywir ar hyn o bryd. Yr hyn sydd ei angen ydy polisi ar gyfer tai a datblygu sy'n cychwyn gyda dadansoddi'r anghenion lleol, ac wedyn ymdrechu i'w diwallu. Ond yr hyn sydd gyda ni yw polisi a yrrir gan bennaf ar sail buddiannau'r datblygwyr."

No comments: