7/27/2009

Angen meithrin talent lleol

Nid oes digon yn cael ei wneud i feithrin talent lleol ym myd chwaraeon, yn ôl un o gynghorwyr Plaid Cymru yn Llanelli. Mae Cyng Winston Lemon, sy'n cynrychioli ward Glanymor, yn ymgyrchu dros gael cae rygbi ar Barc y Goron yn y dref. Dywedodd, "Byddai hyn yn beth da iawn yn lleol, gan helpu i feithrin sgiliau at y dyfodol. Byddai hefyd yn sicrhau cartref i glwb lleol y Warriors. Byddai'n rhoi cartref sicr iddyn yn y gymuned leol, ac yn helpu annog eraill - pobl ifanc yn arbennig - i ymwneud â chwaraeon."

No comments: