7/20/2009

Croeswu cynnydd ar yr ysgol newydd

Mae Cynghorydd Meilyr Hughes o Lwynhendy wedi croesawu'r newyddion am y cynnydd ar adeiladu ysgol newydd ym Mrynsierfel. Yn ôl y cyngor sir, bydd y gwaith o ddymchwel yr hen ysgol yn cychwyn yng nghanol mis Awst, ac yn cael ei gwblhau erbyn 4ydd Medi, pan fydd gwaith adeiladu'n cychwyn ar yr ysgol newydd.

Dywedodd Cyng Hughes, "Dwi'n croesawu'r cynnydd ar yr gwaith yma. Mae gwir angen yr ysgol newydd hon, a dwi'n edrych ymlaen at weld y gwaith yn cael ei gwblhau mor fuan â phosib."

Ar hyn o bryd, mae disgyblion Brynsierfel yn cael eu haddysg yn Ysgol yr Ynys, a disgwylir i'r ysgol newydd fod yn barod ymhen dwy flynedd.

No comments: