7/03/2009

Croeswu Argymhelliad y Cynulliad

Mae adroddiad gan Bwyllgor Iechyd, Lles, a Llywodraeth Leol y Cynulliad ar y broses craffu mewn cynghorau lleol wedi'i groesawu gan gynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr. Roedd y grŵp wedi cyflwyno tystiolaeth i'r pwyllgor wrth i'r pwyllgor ystyried y mater, ac roedd aelodau'r pwyllgor wedi ymweld â Sir Gâr i weld sut mae'r broses yn gweithredu ar lawr gwlad.

Yn eu tystiolaeth i'r Pwyllgor, roedd cynghorwyr y Blaid wedi gofyn am gydbwysedd wleidyddol wrth benodi cadeiryddion pwyllgorau craffu, ac mae'r Pwyllgor wedi mabwysiadu'r syniad yna fel un o'i argymhellion. Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd arweinydd grŵp y Blaid, Cyng Peter Hughes Griffiths, "Rydym wedi teimlo o'r cychwyn cyntaf nad yw'n iawn i'r cadeiryddion gael eu penodi gan y bobl maen nhw i fod craffu arnynt. Nid yw hyn yn rhoi digon o annibyniaeth 'r cadeiryddion yn ein tŷb ni.

"Roeddem wedi gofyn i'r Pwyllgor sicrhau fod penodi'r holl gadeiryddion yn digwydd yn gwbl annibynnol o arweinydd y cyngor, fel y gallan nhw wneud y gwaith craffu yn effeithiol. Nid yw'r pwyllgor wedi mynd mor bell â hynny, ond bydd cyfraith newydd i sicrhau cydbwysedd yn gam mawr ymlaen, ac yn rhywbeth yr ydym yn ei groesawu. Mae'n drueni mawr wrth gwrs i nodi taw'r unig ffordd o gael cydbwysedd a thegwch gan gynghorwyr 'Annibynnol' Sir Gâr yw trwy eu gorfodi trwy ddeddf."

No comments: