7/29/2009

Cefnogaeth i neuadd boblogaidd

Bydd Neuadd Bro Fana, yn Ffarmers, yn elwa o grant o hyd at £15,500 o Lywodraeth y Cynulliad o dan Gynllun Datblygu Cymru Gwledig. Croesawyd y newyddion gan y cynghorydd sir lleol, Eirwyn Williams, a ddywedodd, "Mae hyn yn ardal wledig iawn, ond mae'r neuadd yn cael ei defnyddio gan ystod eang o grwpiau a chymdeithasau. Mae pwyllgor y neuadd wedi cytuno derbyn cynnig gan y ddwy wraig oedd yn arfer darparu cinio i'r ysgol gynradd i sefydlu caffe a siop yn y neuadd i wasanaethu'r pentref, os ydynt yn derbyn caniatâd cynllunio.

"Mae'n siwr gen i y bydd hyn yn wasanaeth y bydd y gymuned yn ei groesawu a'i ddefnyddio. Ond bydd hefyd yn galluogi ehangu defnydd y neuadd, gan y bydd y grant yn mynd tuag at adnewyddu'r gegin a'r storfa, a bydd y rheiny ar gael ar gyfer digwyddiadau cymunedol hefyd. Dwi'n hynod o falch fod y cais hwn am grant wedi bod yn llwyddiannus, ac yn dymuno'n dda i'r fenter newydd."

No comments: