7/09/2009

Mwy o doriadau yn y gyllideb addysg

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn defnyddio'r ymadrodd "arbedion effeithlonrwydd" i guddio cyfres o doriadau i'r gyllideb addysg, yn ôl cynghorwyr Plaid Cymru. Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu yn ddiweddar, cyflwynwyd rhestr o 'arbedion' i'w hystyried.

Dywedodd Cyng Dyfrig Thomas, a oedd yn y cyfarfod, ac a siaradodd yn erbyn y toriadau, "Mae disgrifio'r rhestr a gawsom fel 'arbedion' yn ddehongliad diddorol o'r gair, a dweud y lleiaf. Ymhlith yr 'arbedion' a gynigiwyd, y mae sôn am gwtogi ar y ddarpariaeth gwasaanaethau cerddoriaeth i ysgolion, a chodi tâl ar rieni am gludo'r plant i sesiynau ymarfer. Mae wedi bod yn gryfder gwasanaeth cerddoriaeth y sir ers blynyddoedd nad yw plant yn cael eu heithrio oherwydd y gost, ond dwi'n pryderu fod y cyngor am greu gwasanaeth dwy haen.

"Mae'r glymblaid Llafur/ Annibynnol sy'n rheoli'r sir hefyd yn ystyried cau canolfannau addysg gymunedol, a chodi'r gost o addysg gymunedol ac addysg i oedolion. Mae'r pecyn hwn, yn ei grynswth, yn newyddion drwg i'r sir a'i thrigolion."

Mynegodd Cyng Thomas ei bryderon hefyd am y sgôr a gafodd y gwasanaeth Cymraeg i Oedolion. "Ar adeg pan yr oedd y sgôr, 3, yn is nag y byddai neb yn dymuno gweld, dwi'n pryderu'n fawr am y toriadau arfaethedig yn y gwasanaeth addysg i oedolion."

No comments: