4/01/2009

Blwch ffôn yn ail-ymddangos

Mae'r ymgyrch i adfer y blwch ffôn yn Llanfhangel-ar-arth wedi llwyddo. Dinistriwyd y blwch gan gerbyd, ac wedyn aeth BT â'r blwch i ffwrdd, gan ddweud nad oedden nhw'n bwriadu ei roi yn ei ôl. Gwrthododd trigolion lleol dderbyn y penderfyniad hwn, gan dynnu sylw at yr angen yn y pentref am y ffôn hwn.

Bu Cyng Plaid Cymru lleol, Linda Davies Evans, yn brwydro ar ran y pentrefwyr gan lobïo BT a chyflwyno deiseb i'r cwmni. Mae BT bellach wedi ildio, ac mae'r blwch yn ôl yn ei le. Dywedodd Cyng Evans, "dwi'n falch iawn fod BT wedi bod yn barod i wrando ar lais y bobl ar y mater hwn, a bod synnwyr cyffredin wedi ennill. Mae'n dangos y gall ymgyrch cymunedol wneud gwahaniaeth."

No comments: