4/10/2009

Cyngor yn chwarae gyda'r rheolau

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi beirniadu'r weinyddiaeth Plaid Lafur / Plaid Annibynnol am chwarae gemau gyda chyfansoddiad y cyngor. Yng nghyfarfod y Cyngor ar 6ed Mawrth, cynigiodd grŵp y Blaid y dylid cynnal arolwg o'r galw am addysg Gymraeg cyn symud i ail-drefnu ysgolion uwchradd y sir. Mewn ymateb, roedd y grwpiau sy'n rheoli'r cyngor wedi cynnig gwelliant a ddileodd bob gair o gynnig y Blaid, gan adael cynnig na chyfeiriodd at arolwg o gwbl.

Bu i'r Cyng Gwyn Hopkins ymosod yn gryf ar y cyngor am hyn. "Os nad oedden nhw'n hoffi'n cynnig, roedd ganddyn nhw berffaith hawl i bleidleisio yn ei erbyn," meddai. "Mae ganddyn nhw fwyafrif, ac mae hynny'n golygu y gallan nhw bleidleisio yn erbyn unrhyw beth yr ydym ni'n ei gynnig. Mae nhw bob tro yn gwneud hynny. Ond mae cyflwyno cynnig cwbl wahanol a'i alw'n welliant yn groes i unrhyw drefn trafod arferol, ac yn bendant yn groes i ysbryd rheolau sefydlog y cyngor. Mae hyn ond yn chwarae gemau gyda rheolau'r cyngor."

No comments: