3/26/2009

Dryswch ynghylch offer chwarae

Mae diffyg cyfleusterau i blant yn ardal Llwynhendy, ac mae anghydfod rhwng y Cyngor Sir a'r cwmni a oedd yn gyfrifiol am ddatblygiad Pemberton yn drysu'r sefyllfa, yn ôl Meilyr Hughes, cynghorydd Plaid Cymru am yr ardal. Roedd arfer bod ramp bwrdd sglefrolio a seddau ar y safle cyn y datblygiad, ond maen nhw wedi diflannu ers dros flwyddyn heb gael dim byd yn eu lle.

Mae Cyng Hughes wedi bod wrthi'n ceisio datrys y broblem, a dywedodd yr wythnos hon, "Rydyn ni'n cael dwy stori hollol wahanol - un gan Costain a'r llall gan y Cyngor Sir. Yn ôl Costain, fe dynnon nhw'r offer ar gais y cyngor sir, gan eu cadw'n saff i'r cyngor eu casglu. Cymerodd y Cyngor sir ymron i flwyddyn cyn dod amdanynt, ac wedyn aethan nhw â'r ramp yn unig, gan adael y seddau.

"Fodd bynnag, yn ôl y cyngor, gwrthododd y datblygwyr ryddhau'r offer i'r cyngor. Ni all y ddwy stori hon ill dwy fod yn wir, ond y canlyniad yw fod y ddwy ochr yn dewud taw'r llall sy'n gyfrifol, a'r llall ddylai dalu iawndal neu ddarparu offer newydd."

Dywedodd Cyng Hughes nad oedd yn pryderu gormod am bwy sydd ar fai na phwy sy'n dweud y gwir. Ei brif bryder e yw cael offer yn ôl yn yr ardal ar gyfer y plant. "Y plant sydd ar eu colled," dywedodd. "Mae'n iawn i'r oedolion ddadlau am hyn, ond y plant sydd heb offer chwarae ers dros flwyddyn. Bydda i'n dal i bwyso am ddatrys y broblem hon mor fuan ag sy'n bosibl."

No comments: