4/22/2009

Ysgol newydd "yn y lle anghywir"

Mae Cyngor Sir Gâr yn bwriadu adeiladu ysgol newydd Glanymôr yn y lle anghywir, yn ôl Cyng Winston Lemon, sy'n cynrychioli'r ward dros Blaid Cymru. Mae Cyng Lemon wedi cwrdd â swyddogion y cyngor a grwpiau eraill sydd â diddordeb yn y mater i drafod yr ysgol. Mae'r Cyngor Sir yn bwriadu adeiladu'r ysgol ar Barc y Goron.

Dywedodd Cyng Lemon yr wythnos hon, "Mae'r parc hwn yn adnodd gwerthfawr iawn i'r gymuned leol, ond fe gollwn ni fe os yw'r cynllun hwn yn mynd yn ei flaen. Byddem ni'n colli'r pwll padlo, hefyd. Dwi wedi siarad â llawer iawn o drigolion yr ardal, ac maen nhw i gyd wedi dweud wrthyf y byddai'n well ganddyn nhw weld yr ysgol yn cael ei hadeiladu ar safle Draka yn lle. Byddai'n lleoliad cystal o ran anghenion yr ysgol, ac mae'n osgoi adeiladu ar safle 'gwyrdd'. Byddai hefyd yn golygu fod y gymuned yn cadw'r parc."

Tynnodd Cyng Lemon sylw hefyd at oblygiadau'r cynllun o ran traffic a diogelwch. "O roi'r ysgol yn fan hyn, ni fydd modd osgoi mwy o draffig yn yr ardal, a dwi'n pryderu am ddiogelwch y trigolion. Dwi ddim yn credu y gall y ffyrdd lleol ymdopi gyda'r cynnig hwn."

No comments: