4/03/2009

Buddsoddiad yn Sir Gâr yn cael ei groesawu

Mae cyhoeddiad gan Lywodraeth y Cynulliad ei bod yn buddsoddi'n sylweddol mewn cynlluniau trafnidiaeth yn y sir wedi'i groesawu gan gynghorwyr Plaid Cymru yn y sir. Dywedodd Cyng Siân Thomas, llefarydd y Blaid ar Drafnidiaeth ar y Cyngor Sir, "Mae'r Dirprwy Brif Weinidog wedi cyhoeddi bod cyllid o £1.7 miliwn ar gael ar gyfer cynlluniau pwysig yn Sr Gâr. Mae hyn yn fuddsoddiad sylweddol yn isadeiladd trafnidiaeth y sir, ac yn dangos ymrwymiad llywodraeth Cymru'n Un i weithio gydag awdurdodau lleol er lles y gymuned."

Mae'r pecyn o wariant a gyhoeddwyd gan Ieuan Wyn Jones o Blaid Cymru yn cynnwys ffordd gyswllt Gogledd Caerfyrddin a Cheredigion, sy'n derbyn £200,000 a Chyfnod Un o'r gwaith ar y ffordd ddosbarthu newydd yn Rhydaman, sy'n derbyn £600,000. Ar ben hynny, mae Llwybr Beicio Dyffryn Aman yn derbyn £350,000, mae £100,000 yn mynd i wella trafnidiaeth gyhoeddus yng nghanol ein trefi, ac mae £52,000 yn mynd ar gynllun i wella hygyrchedd i drafnidiaeth. Ac mae Prosiect 'Llwybrau Diogel' Yn Nafen / Felinfoel yn derbyn grant o £388,000.

Ychwanegodd Cyng Thomas fod y cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn gynllun arbennig o bwysig. Dywedodd, "Mae'r cynllun yn adeiladu ar lwyddiant y cynllun blaenorol, 'Llwybrau Diogel i'r Ysgol', ac yn anelu at ddarparu llwybrau cerdded a beicio diogel mewn cymunedua sy'n hwyluso cyrraedd cyfleusterau eraill mwgis canolfannau hamdden, parciau, ysbytai a chanolfannau gofal."

No comments: