4/29/2009

Colli cyfle i ddiogelu meysydd chwarae

Mae Cyngor Sir Gâr wedi colli cyfle i ddiogelu meysydd chwarae yn ôl dau gynghorydd Plaid Cymru. Yn ei gyfarfod diwethaf, penderfynodd y cyngor dderbyn cymhelliad y Bwrdd Gweithredol na ddylid cefnogi cyfraith newydd y mae Dai Lloyd AC yn ceisio ei hyrwyddo yn y Cynulliad. Byddai Mesur Mr Lloyd yn ei gwneud yn anos gwerthu maes chwarae trwy fynnu ystyriaeth lawn o'r effaith ar y gymuned leol yn gyntaf. Teimlodd Bwrdd Gweithredol y cyngor fod y sefyllfa bresennol yn ddigonol i ddiogelu meysydd chwarae, ac nid oes angen gwneud mwy. Fodd bynnag, fe heriwyd hyn yn gryf gan gynghorwyr Plaid Cymru yng nghyfarfod y cyngor.

Tynnodd y Cyng Siân Thomas sylw at y ffaith yr oedd y maes chwarae ym Mharc Penygroes dan fygythiad oherwydd penderfyniad gan Bwyllgor Cynllunio'r cyngor ei hunan. "Ni fydd meysydd chwarae'n ddiogel," meddai, "tra bod y Pwyllgor Cynullion'n gallu caniatau adeiladu ar ein parciau."

Cafodd hi gefnogaeth gan y Cyng Emlyn Dole, a ddywedodd, "Mae offer chwarae yn fy ward i wedi diflannu, a 'sdim byd wedi'i wneud i ddarparu offer newydd. Nid oedd unrhyw ymgynghori o gwbl. Dwi ddim yn deall sut y gall neb ddweud fod y parciau yn ddigon diogel ar hyn o bryd."

No comments: