3/14/2010

Diffyg Democratiaeth

Beirniadwyd Cyngor Sir Caerfyrddin yn llym gan Blaid Cymru am ddiffyg democratiaeth yn y penderfyniad am ail-drefnu ysgolion yn ardal Dinefwr a Gwendraeth. Mae’r Cyngor wedi cyflogi ymgynghorwyr allanol i ystyried y safleoedd posib, ond wedi gwrthod rhoi’r hawl i’r cynghorwyr wneud y penderfyniad terfynol. Mae arweinwyr y cyngor hefyd wedi gwrthod caniatau i’r cyngor llawn leisio barn ar unrhyw agwedd o’r cynllun ad-drefnu.

Dywedodd arweinydd y Blaid ar y cyngor, Cyng Peter Hughes Griffiths, “Dwi wedi gofyn am i’r cyngor llawn gael cyfle i bleidleisio ar y cynlluniau ad-drefnu, ond gwrthodwyd y cais hwnnw. Ni chaniateir i ni bleidleisio ar gategori iaith yr ysgolion, ar gyfuno neu gau ysgolion, nag ar leoliad yr ysgolion. Ni chaniateir i ni bleidleisio ar y cynnig a aiff i Lywodraeth y Cynulliad ar ran y cyngor ychwaith.

“Mewn gwirionedd, dywedwyd wrthyf taw’r unig fater y caniateir i gynghorwyr bleidleisio arno o gwbl fydd y penderfyniad i wario arian, yn nes ymlaen eleni. Mae hyn yn gwbl annemocrataidd – bydd yr holl benderfynaidau pwysig wedi’u cymryd ymhell cyn hynny.”

No comments: