2/24/2010

Na i dalu am drafnidiaeth i'r ysgol

Mae arweinwyr Cyngor Sir Gâr wedi cynnig diddymu trafnidiaeth rhad ac am ddim ar gyfer plant dros 16 oed er mwyn arbed arian. Er fod y cyngor dan ofyniad statudol i ddarparu trafnidiaeth am blant iau, nid oes unrhyw ofyniad ar ôl hynny. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o gynghorau’n dewis darparu’r fath drafnidiaeth.

Mynegodd Cyng Phil Williams ei bryder am y syniad, gan ddweud, “Byddai hyn yn gost ddifrifol ychwanegol i rieni, yn arbennig yng nghanol dirwasgiad. Fe all hyd yn oed arwain at sefyllfa lle mae rhai plant yn gadael addysg ar ôl TGAU yn hytrach nag aros i wneud lefel A, neu ddewis mynd i golegau sy’n dal i ddarparu trafnidiaeth gan wanhau’r chweched dosbarth mewn rhai o’n hysgolion. Dwi o’r farn y dylai’r Cyngor ddal i ddarparu’r gwasanaeth hwn.”

Fe’i cefnogwyd gan Cyng Siân Thomas, a ychwanegodd, “Mae’r llywodraeth yn dweud wrthym trwy’r amser fod datblygu sgiliau’n pobl ifanc yn allweddol er mwyn adeiladu economi gwell at y dyfodol. Ni ddylem wneud dim sy’n tanseilio’r ymgyrch i ddatblygu gweithlu gyda sgiliau ac addysg well, a dylai’r cyngor anghofio’r syniad hwn.”

No comments: