3/31/2010

Talu am ddim

Mae Cyngor Sir Gâr yn codi ffioedd gwasanaeth ar denantiaid am wasanaethau nad ydynt yn eu derbyn, yn ôl Cyng Siân Thomas. Roedd Cyng Thomas wedi tynnu sylw at yr un broblem y llynedd, gan nodi fod tenantiaid ym Maes y Gors, Penygroes yn talu £2.17 yn ychwanegol bob wythnos am wasanaethau nad yw’r cyngor yn eu darparu, megis ystafell golchi dillad a system rheoli mynediad.

Dywedodd Cyng Thomas, “Codais i hyn gyda swyddogion y cyngor y llynedd, gan dynnu sylw at y ffaith yr oedd y tenantiaid yn talu am ddim. Dwi wedi derbyn cwynion ychwnaegol eleni – nid yn unig y mae’r tenantiaid yn dal i dalu am y gwasanaethau hyn, ond mae’r pris wedi cynyddu hefyd. I gyd o’r gwasanaethau y maen nhw’n eu derbyn ydy un golau ar y grisiau y maen nhw’n eu rhannu.

“Mae’r cyngor yn dweud eu bod yn cynnal arolwg trylwyr a chynhwysfawr o’r tâl gwasanaeth, ond ymddengys na ddaw unrhyw newidiadau i rym tan fis Ebrill nesaf – dwy flynedd ar ôl i fi godi’r broblem yn wreiddiol. Nid yw hyn yn ddigon da.”

No comments: