3/03/2009

Diffyg Democratiaeth

Mae Cyngor Sir Gâr wedi'i gyhuddo o ymddygiad annemocrataidd gan gynghorydd Plaid Cymru ar ôl i'r Bwrdd Gweithredol anwybyddu cais am fwy o wybodaeth gan un o'i Bwyllgorau Craffu. Roedd Cabinet y Cyngor wedi cynnig cau'r bwyty yn Neuadd y Sir oherwydd colledion ariannol. Ond, pan cafodd y mater ei drafod gan y Pwyllgor Craffu, penderfynodd y Pwyllgor ofyn am fwy o wybodaeth yn gyntaf, gan gynnwys opsiynau eraill, megis gwell cyhoeddusrwydd am y gwasanaeth.

Dywedodd Cyng Gwyneth Thomas, "Roedd mwyafrif clir yn y Pwyllgor Craffu o blaid oedi tra bod opsiynau eraill yn cael eu hystyried. Ond, ar ôl y cyfarfod, fe ddarganfuwyd fod y Bwrdd Gweithredol, heb aros am sylwadau'r Pwyllgor Craffu na neb arall, wedi rhuthro i roi rhybudd diswyddo i'r staff. Mae'r dull anneomcrataidd hwn o weithredu'n tanseilio'r holl broses craffu, ac yn amlygu sut mae'r glymblaid rhwng y Blaid Lafur a'r Blaid Annibynnol yn credu y gallant ddiystyru urhyw wrthwynebiad."

No comments: