3/17/2009

Llundain yn rhywstro codi tai

Mae llywodraeth Llundain yn rhwystro cyngorau Cymru rhag codi mwy o dai cyngor, yn ôl Plaid Cymru. Ond mae cynghorwyr y Blaid yn Sir Gâr yn galw am newid y polisi, fel bod modd i gynghorau ddechrau adeiladu tai eto. Dywedodd Cyng John Edwards, llefarydd Plaid Cymru ar Dai ar y cyngor, "Mae'r rheolau sy'n clymu cynghorau yn wahanol i'r rheolau sy'n ddilys ar gyfer cymdeithasau tai. Yr effaith yw ei bod yn fwy cost-effeithiol rhoi grantiau tai cymdeithasol i gymdeithasau tai nag i gynghorau. Mae hyn, yn ei dro, yn atal cynghorau rhag adeiladu tai.

"Mae Prif Weinidog y DU wedi sôn yn ddiweddar am annog cynghorau i adeiladu mwy o dai, a buaswn i'n croesawu'r cyfle. Byddai'n helpu ni i gwrdd ag anghenion tai lleol, a hefyd hyrwyddo'r economi lleol. Ond, ar hyn o bryd, y rheolau a osodwyd i lawr gan lywodraeth Llundain sy'n ein rhwystro ni. Ac rydyn ni i gyd yn gwybod pwy oedd yn Ganghellor y Trysorlys am y rhan fwyaf o'r 12 mlynedd ddiwethaf."

No comments: