3/12/2009

Galw am weithredu sydyn ar welyau haul

"Dylid tynnu'r gwelyau haul o Ganolfannau Hamdden Sir Gaerfyrddin yn syth", ddywedodd un cynghorydd yr wythnos hon. Mae Cyng Gareth Jones, Llefarydd Hamdden Plaid Cymru ar y cyngor, wedi dweud fod ganddo bryderon mawr ar ol clywed fod Sir Gâr yn un o ddim ond pedwar cyngor yng Ngymru sy'n dal i ganiatau defnyddio'r gwelyau yn eu canolfannau, er gwaethaf digwyddiadau diweddar.

Mae'r cyngor sir wedi addo tynnu'r gwleyau o'r canolfannau yn y flwyddyn ariannol nesaf, ond dywedodd Cyng Jones nad yw hyn ddim yn ddigon cyflym. "Mae perygl y gwelyau hyn yn gwbl amlwg bellach," meddai, "fel y dangoswyd yn ddiweddar yn y Barri. Dwi am i'r cyngor atal gweithredu'r gwelyau hyn ar unwaith, a dwi hefyd yn gofyn am adroddiad i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu."

No comments: