10/16/2008

Sir ar ei hennill

Roedd pawb yn gwybod y byddai'r setliad o Lywodraeth y Cynulliad eleni yn un anodd i gynghorau ar draws Cymru. Ond mae'r ffigyrau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru'n Un yn rhoi codiad o 4.2% i Sir Gâr. Dyma'r canran uchaf yng Nghymru, ac yn uwch o dipyn na'r canran o 2.9% ar gyfer Cymru oll.

Wrth gwrs, gyda chwyddiant yn cynyddu i 5.2% yr wythnos hon, nid yw'n ddelfrydol, ond doedd neb yn disgwyl setliad hael iawn eleni. O ystyried lefel gymharol uchel setliad Sir Gâr, rydym ni'n disgwyl i'r clymblaid sy'n rhedeg y sir - sef y Blaid Lafur a'r Blaid Annibynol - ganolbwyntio ar ddiogelu'n gwasanaethau, yn hytrach na chwyno am lefel y setliad.

Peter Hughes Griffiths, Arweinydd y Grŵp

No comments: