10/14/2008

Plaid yn cwyno am ddiffyg democratiaeth

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gar wedi mynegi eu siom am y penderfyniad i gau Pwll Nofio'r Hendy, ac yn benodol am y ffordd y gwnaed y penderfyniad.

Dywedodd Cyng Dyfrig Thomas - dirprwy arweinydd grŵp y Blaid ar y cyngor, "Dwi'n anhapus, unwaith yn rhagor, fod y cyngor wedi cymryd y penderfyniad hwn mewn ffordd mor annemocrataidd. Nid penderfyniad y cyngor llawn mo hyn - dim hyd yn oed penderfyniad pwyllgor. Na, fe wnaed y penderfyniad hwn gan un cynghorydd yn unig yn rhinwedd ei swydd fel aelod o'r Bwrdd Gweithredol. Mae'n tanlinellu, unwaith yn rhagor, yr angen am fwy o ddemocratiaeth yn Sir Gâr."

Cafodd Cyng Thomas gefnogaeth gan ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yn Llanelli, Myfanwy Davies, a ddywedodd, "Dwi wedi bod yn gwrando ar gyflwyniadau ac arddangosfeyd o gynlluniau'r datblygwyr am y parc, ond dwi'n synnu'n fawr nad yw'r Cyngor wedi trafod y cynlluniau yn y cyngor llawn, nag ychwaith rhoi cyfle i gynghorwyr bleidleisio arnynt. Mae pobl yr Hendy'n haeddu gwell na hyn gan y Cyngor. Mae'r Cyngor yn gweithredu mewn modd sy'n cau'r cyhoedd allan o'u penderfyniadau yn hytrach na gwrando arnynt."

No comments: