10/20/2008

Pryder am fywyd gwyllt y môr

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru wedi mynegi pryder mawr am ansawdd y dŵr yn ardal Porth Tywyn. Dywedodd y Cyng Siân Caiach, "Mae llawer wedi sôn am yr effaith ar gocos, ond mae wedi dod i'r amlwg fod cryn effaith ar anifeiliaid eraill, gan gynnwys yr adar sy'n byw ar lan y môr.

"Mae'n amlwg fod ystod o gemegau a deunyddiau yn achosi'r effeithiau hyn, ond taw gwraidd y broblem ydy'r system carthffosiaeth yn yr ardal, sy'n gwbl annigonol erbyn hyn."

Dywedodd Cyng Winston Lemon, "Bues i mewn cyfarfod o Fforwm Llifogydd Llanelli yn ddiweddar, ac roeddwn i'n synnu'n fawr i glywed nad ydym ni ddim hyd yn oed yn gwybod lle mae'r draens yn yr ardal, nag ychwaith pa rai sy'n cario carthffosiaeth a dŵr wyneb gyda'i gilydd. Mae hyn yn anhygoel, ond heb yr wybodaeth hon, mae'n anodd gweld sut y gallwn weithredu'n effeithiol."

Dywedodd Cyng Caiach hefyd, “Mae gyda ni broblem ddifrifol yn fan hyn, ac nid oes neb yn mynd i'r afael â hi'n effeithiol. Yn y cyfamser, rydym ni'n dal i ddatblygu mwy o dai ac ati, nid yng Nghaerfyrddin yn unig, ond hefyd o amgylch Abertawe, sydd ond yn gwaethygu'r broblem."

Mae'r cynghorwyr yn cydweithio'n agos gyda'r AC lleol, Helen Mary Jones, sydd wedi annog Llywodraeth Cymru'n Un i drefnu ymchwiliad annibynnol i'r sefyllfa.

No comments: