10/06/2008

Ffederaleiddio Ysgolion Gwledig

Mae dyfodol ysgolion gwledig yn fater pwysig i lawer ohonom ni yma yn Sir Gar. Dwi wedi codi pryderon o’r blaen am bolisi’r Cyngor Sir, sydd, ymddengys, wedi’i ymrwymo i gau ysgolion bychain a chanoli addysg mewn nifer llai o ysgolion mwy. Rydym ni’n credu fod dyfodol cynaliadwy i lawer o ysgolion gwledig, dim ond i’r Cyngor Sir fod yn fwy parod i fod yn hyblyg.

Mewn cyfarfod diweddar o’r Cyngor Sir, gofynnodd grŵp Plaid Cymru am i’r Cyngor Sir atal cau ysgolion, oherwydd yr oeddem ni’n gwybod fod Llywodraeth y Cynulliad ar fin cyhoeddi canllawiau newydd a fyddai’n ei gwneud hi’n haws i gadw ysgolion ar ffurff ffederal. Yn anffodus, gwrthododd y grŵp sy’n rhedeg y cyngor.

Mae’r canllawiau newydd wedi’u cyhoeddi bellach, ac ar gael yn fan hyn. Dwi’n annog rhieni a llywodraethwyr yn ardaloedd gwledig y sir lle mae eu hysgolion dan fygythiad i ymateb i’r ymgynghoriad hwn. Dwi hefyd yn galw eto am i’r Cyngor Sir atal cau ysgolion er mwyn rhoi cyfle teg i rieni a llywodraethwyr ystyried yr opsiwn newydd yn drylwyr.

Cyng Eirwyn Williams, Cynwyl Gaeo

No comments: