1/05/2010

Galw am fwy o fanylion

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi galw am fwy o wybodaeth am gynllun newydd i annog pobl ifanc i ymuno â mudiadau ieuenctid sy’n gwisgo lifrai. Mae’r cynllun, Dreigiau Ifainc, yn cael ei weithredu mewn dwy ardal yng Nghymru fel rhan o gynllun peilot. Y ddwy ardal yw Sir Gâr a Blaenau Gwent. Ar hyn o bryd, ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael am y cynllun.

Dywedodd arweinydd y Blaid ar y cyngor, Cyng Peter Hughes Griffiths, “Dwi wedi gofyn am i fwy o wybodaeth ddod i’r Pwyllgor Craffu perthnasol fel y gall cynghorwyr drafod y cynllun. Dywedwyd wrthyf fod y cyngor am gynnwys mudiadau eraill, megis CFfI a’r Urdd, yn y cynllun, ac mae hynny’n bwynt pwysig. Dyna ddau o’r mudiadau ieuenctid pwysicaf yn y sir – ac yn wahanol i lawer o fudiadau eraill, maent yn gweithredu’n ddwyieithog hefyd. Mae hynny’n hanfodol o bwysig yn Sir Gâr. Dwi ddim yn deall paham fod pwyslais ar y syniad o wisgo lifrai; ac mae gen i bryderon am y bwyslais honno.”

No comments: