1/19/2010

Diffyg paratoi am y tywydd garw

Mae Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi beirniadu’r cyngor sir am ei ddiffyg paratoi ar gyfer yr eira a’r rhew yn ddiweddar. Cafodd ardaloedd gwledig eu heffeithio’n benodol gan yr oedd y cyngor yn canolbwyntio ei ymdrechion ar y priffyrdd yn unig, gan anwybyddu ffyrdd eraill yn gyfangwbl.

Dywedodd arwewinydd y grŵp ar y cyngor, Cyng Peter Hughes Griffiths, “Mae Sir Gaerfyrddin yn sir wledig iawn; mae’r rhan fwyaf o’r ffyrdd mewn ardaloedd gwledig. Ond ymddengys nad oedd y cyngor yn pryderu fawr ddim am anghenion pobl yn yr ardaloedd hynny, ac anwybyddwyd ffyrdd trwy bentrefi ar draws y sir, gan greu anawsterau mawr i drigolion lleol. Wrth gwrs fod cost i’w thalu, ond mewn egwyddor nid yw mor anodd â hynny i raeanu ffyrdd gwledig. Ymddengys nad yw’r sir ond yn gofalu am y trefi, gan anwybyddu’r pentrefi. Rwyf yn galw am adolygiad trylwyr o’r polisi ar raeanu, gyda’r bwriad o wneud mwy i sicrhau fod modd defnyddio ffyrdd gwledig yn ystod cyfnodau o dywydd garw.”

No comments: