12/07/2009

Ail-osod yr offer chwarae!

Mae'r ddau gynghorydd sir sy'n cynrychioli ward Llannon ar Gyngor Sir Gâr wedi galw am ail-osod offer charae ym maes chwarae Maes Gwern yn y Tymbl. Cyflwynodd y ddau gynghorydd ddeiseb i'r cyngor yn ei gyfarfod llawn diwethaf. Roedd dros 180 o drigolion lleol wedi llofnodi'r ddeiseb.

Dywedodd Cyng Phil Williams, "Roedd y Cyngor Sir wedi symud yr offer chwarae heb unrhyw rybudd o gwbl i'r gymuned leol - cyrhaeddodd tîm o ddynion, ac aethan nhw â'r offer. Bu hyn yn ergyd drom i'r gymuned, a sefydlodd y maes chwarae ym 1979 ar sail gwaith lleol. Cliriwyd y safle - oedd wedi bod yn dir diffaith - gan y plant lleol eu hunain, oherwydd yr oedden nhw am gael ardal chwarae yn lleol. Ac eithrio cyfraniad Mr Evan Bowen, sy'n byw ger y safle, gwnaed y gwaith i gyd gan y plant, y rhan fwyaf ohonynt rhwng 11 a 13 oed. Yn dilyn ymgyrch lleol, cytunodd y cyngor yn y diwedd i ddarparu offer, bum mlynedd yn ddiweddarach, ym 1984.

"Pan oedd y tywydd yn braf, roedd hyd at 60 o blant yn defnyddio'r safle, ac er bod safle arall y tu ôl i Ysgol y Tymbl, nid yw hynny'n addas i blant hŷn. Mewn gwirionedd, mae'n addas ar gyfer plant hyd at 7 oed yn unig. Dwi wedi erfyn ar y cyngoir sir i osod offer chwarae newydd ar y safle yn lle'r offer a ddymchwelwyd, fel y gall y plant ddal i chwarae mewn ardal ddiogel."

Dywedodd ei gyd-gynghorydd, Emlyn Dole, "Yn gymharol ddiweddar, dywedodd arweinwyr y cyngor sir wrthom ni nad oedd angen y dddeddfwriaeth newydd y mae Dai Lloyd AC yn ei gyrru trwy'r cynunlliad i sicrhau ymgynghori cyn colli cyfleusterau. Ond mae'r ffordd y mae'r cyngor wedi gweithredu yn fan hyn yn dangos yn union pam fod angen y fath gyfraith. Mae'n gwbl annerbyniol fod offer chwarae'n gallu cael ei dymchwel heb unrhyw rybudd neu ymgynghori ymlaen llaw."

No comments: