12/15/2009

Rheoli nifer y cerbydau

Croesawyd y syniad o wneud mwy i herio'r angen am gerbydau'r cyngor. Yn ei gyfarfod diwethaf, cytunodd y cyngor fod angen dull mwy pendant o sicrhau profi'r angen am bob cerbyd, ac o sicrhau fod y defnydd gorau'n cael ei wneud ohonynt.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru ar y cyngor, Cyng Peter Hughes Griffiths, "Ymddengys i mi fy mod yn gweld cerbydau'r cyngor dros y lle yn y sir yma. Mae llawer o bobl eraill wedi dweud yr un peth wrthyf i. Yn wir, dwi wedi cael ar ddeall fod gan y cyngor oddeutu 700 o gerbydau i gyd. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwybod o brofiad personol faint mae'n costio i redeg un car; rhaid fod 700 yn costio'n sylweddol i'r cyngor. Yn amlwg, mae angen digon i gyflawni dyletswyddau'r cyngor, ond dwi wedi amau'n aml a oes angen cymaint ag sydd gyda ni. Mae gwneud mwy i fonitro hyn yn gam cadarnhaol, a dwi'n ei groesawu'n fawr."

No comments: