6/22/2009

Rheoli'r traffig yn well trwy Lannon

Yn sgil sylwadau a wnaed gan Cynghorwyr Sir Plaid Cymru, Emlyn Dole a Phil Williams, mae'r Cyngor Sir wedi cytuno i ystyried cymryd camau i dawelu'r traffig ar y priffordd yr holl ffordd trwy Lannon. Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Cyng Emlyn Dole, "Mae'r ffordd hon yn syth iawn mewn mannau, a'r canlyniad yw fod gyrwyr yn gyrru'n gynt na'r cyfyngiad swyddogol. Mae hyn yn beryglus i gerddwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd, yn arbennig plant. Gobeithio y bydd yr hyn a wneir gan y cyngor yn helpu sicrhau fod gyrwyr yn cadw at y cyfyngiad cyflymdra, ac y bydd hynny'n gwella diogelwch."

Ar hyn o bryd, nid oes penderfyniad pendant ar natur y camau sydd i'w cymryd. Mae'r ddau gynghorydd wedi trefnu sesiwn agored yn y pentref, lle bydd swyddogion y cyngor yn amlinellu eu cynlluniau, a byddant ar gael i glywed barn trigolion am y ffordd orau ymlaen.

Ychwanegodd Cyng Dole, "Dwi'n falch fod y cyngor sir mor fodlon gwrando ar y farn leol ar y mater hwn, ac yn edrych ymlaen at weithredu buan ar ôl i'r trigolion ddweud eu dweud."

No comments: