6/24/2009

Dryswch ynghylch adeiladu tai

Yn sgil apêl gan gynghorydd Llafur y dylai'r llywodraeth fod yn annog Cyngor Sir Caerfyrddin i adeiladu mwy o dai, mae Plaid Cymru wedi ymateb trwy dynnu sylw at y ffaith taw'r Blaid Lafur sy'n rhwystro'r cyngor rhag gwneud hyn.

Dywedodd llefarydd Tai'r Blaid ar y Cyngor, y Cyng Joy Williams, "Dwi'n falch iawn o weld fod y cyngor yn ymddangos i fod yn unfrydol o blaid cael yr hawl i adeiladu mwy o dai cyngor. Gall hyn fod yn rhan bwysig o'n hymateb i'r galw am fwy o dai fforddiadwy yn ein cymunedau. Ymddengys fod pob grŵp ar y cyngor yn cytuno â hyn.

"Fodd bynnag, ymddengys nad yw'r Blaid Lafur yn deall taw rheolau'r Trysorlys yn Llundain sy'n ein rhwystro, nid Llywodraeth y Cynulliad. Canghellor y Trysorlys o'r Blaid Lafur sy'n gyfrifol am y sefyllfa hon."

No comments: