6/18/2009

Goryrru trwy Lanllwni

Ysgol Llanllwni yw'r unig ysgol yn Sir Gâr lle na chyfyngir cyflymdra cerbydau i 30mya neu'n llai, yn ôl y cynghorydd sir lleol, Linda Davies Evans.

Mae'r cynghorydd, sy'n aelod o Blaid Cymru, yn gweithio gyda swyddogion y Cyngor Sir i geisio gostyngiad yn y cyflymder uchaf ac i ystyried camau eraill y gellir eu cymryd y tu allan i'r ysgol, a thrwy bentref Llanllwni yn gyffredinol, er mwyn gwella diogelwch.

"Mae Ysgol Llanllwni wrth ymyl y briffordd," meddai'r Cynghorydd Evans. "Rydyn ni i gyd yn gwybod yn iawn fod cyflymder yn cael effaith mawr ar ddififoldeb unrhyw anafiadau mewn damwain. Mae'r cyfyngiad yn 30 neu hyd yn oed 20mya y tu allan i bob ysgol arall yn y sir, ac mae'r galw am gyfyngiad o 20mya y tu allan i bob ysgol yn cynyddu. Ond yn fan hyn, y cyfyngiad yw 40mya. Mewn gwirionedd, mae hynny'n golygu fod y traffig yn gyrru heibio ar gyflymder o hyd at 50mya.

"Dwi'n gofyn i'r Cyngor Sir osod cyfyngiad is ar unwaith, ac hefyd i ystyried camau eraill y gellir eu cymryd i sicrhau fod gyrwyr yn cadw at y cyfyngiad newydd. Rhaid rhoi'r flaenoriaeth i ddiogelwch, yn arbennig diogelwch ein plant," dywedodd Cyng Evans.

No comments: