11/17/2009

Cyngor yn methu'r targed

Mae Cyngor Sir Gâr yn debyg o fethu â chyrraedd ei darged ei hunan am dai fforddiadwy yn ôl Cyng John Edwards. Roedd Cyng Edwrads yn siarad ar ôl cyfarfod o'r pwyllgor craffu. Yn ystod y cyfarfod, daeth yn amlwg fod nifer o broblemau o ran cyrraedd y targed.

Dywedodd Cyng Edwards, "Y mae llai a llai o dai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu o dan gytundebau adran 106, lle mae'r cyngor yn rhoi caniatad cynllunio ar yr amod fod tai fforddiadwy yn cael eu darparu. Ar ben hynny, mae'r sefyllfa ariannol yn golygu ei bod hi'n anos cael morgais, gyda'r benthycwyr yn mynnu blaendal uwch."

"I wneud pethau'n waeth," meddai Cyng Edwards, "ymddengys fod rhi o'r benthycwyr yn gwrthwynebu'r amod ar ail-werthu. Gwell ganddyn nhw allu gwerthu'r tai ar y farchnad agored fel bod mwy o sicrwydd ganddyn nhw, y banciau. Ond mae'r amod ar ail-werthu'n hanfodol er mwyn sicrhau fod y tai yn dal ar gael i bobl leol. Mae'n gwbl annerbyniol i'r polisi ar ddarparu tai fforddiadwy i bobl leol gael ei danseilio gan y banciau er mwyn diogelu eu helw nhw."

No comments: