10/11/2009

Galw am ail-ystyried arian o werthu ysgol

Anogwyd Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr i ail-feddwl ar ôl iddyn nhw benderfynu peidio â gwneud unrhyw gyfraniad i'r Gymdeithas Gymunedol leol o'r arian a geir o werthu Ysgol Llanarthne. Mae'r ysgol wedi'i chau o dan Raglen Moderneiddio Addysg y sir, a rhoddodd y cyngor gyfle i'r gymuned leol baratoi cynllun busnes am ddefnyddio'r ysgol at anghenion lleol. Ateb y gymuned oedd fod gyda nhw neuadd yn barod, a gwell ganddyn nhw ymestyn y neuadd honno na chymryd cyfrifoldeb am adeilad ychwanegol. Gofynasant, felly, am gyfraniad o'r arian a geir o werthu'r ysgol. Gwrthodwyd hyn yn unfrydol gan y Bwrdd Gweithredol - sy'n cynnwys y cynghorydd lleol, Wyn Evans, o'r Blaid Annibynnol.

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru, Cyng Peter Hughes Griffiths, wedi galw iddynt ail-ystyried. Dywedodd Cyng Hughes Griffiths, "Dwi'n credu y gallant fod wedi dangos mwy o gydymdeimlad yn fan hyn. Mae gormod o bentrefi wedi colli eu hysgolion dan raglen y cyngor, a gall colli ysgol fod yn ergyd drom i unrhyw gymuned. Mae ond yn deg fod y gymuned yn cael rhyw fantais uniongyrchol o werthu hen ysgolion, er mwyn dod dros y golled a dod o hyd i ddulliau eraill o gryfhau'r gymuned. Mae'r bwrdd gweithredol wedi penderfynu helpu'r gymuned i ddod o hyd i ffynonellau arian amgen, ac mae hyn yn gam cyntaf rhesymol. Ond credaf y dylai'r cyngor sir fod yn barod i ail-ystyried y cais os oes angen, os na cheir digon o arian o'r ffynonellau amgen hynny."

No comments: