10/12/2009

Cyngor yn ystyried y tymor byr yn unig

Mae un o gynghorwyr y Blaid yn Sir Gâr wedi mynegi ei bryder am y ffordd y mae'r cyngor yn edrych ar y tymor byr yn unig wrth ystyried y lefel staffio mewn adran allweddol. Roedd Cyng. David Jenkins yn ymateb i wybodaeth fod yr Adran Gaffael wedi bod yn brin o staff ers dros 9 mis.

Dywedodd Cyng. Jenkins, "Mae'r adran gaffael wedi gwneud gwaith arbennig yn ystod y blynyddoedd diweddar i leihau costau'r cyngor, ac mae wedi gwneud yn well na'r targed a osodwyd ar ei chyfer. Ond cawsom wybod yn ddiweddar fod y cyngor wedi arbed arian trwy adael un swydd heb ei llenwi ers 9 mis, a llenwi swydd arall ar sail rhan-amser yn unig am dri mis. Er ei bod yn wir fod y cyngor yn arbed arian trwy beidio â llenwi'r swyddi hyn yn y tymor byr, gall y cyngor arbed mwy yn y tymor hir, yn fy marn i, trwy sicrhau llenwi pob swydd yn yr adran hon. Dwi'n credu fod y cyngor yn gwneud camgymeriad enfawr wrth beidio â chynnal nifer y staff yn yr adran hon er mwyn sicrhau arbedion mwy yn y tymor hir."

No comments: