11/06/2008

Gwib Holi

Cynhaliwyd sawl sesiwn 'Gwib Holi' ar draws y sir yn ddiweddar i roi cyfle i bobl ifanc gwrdd â chynghorwyr a thrafod eu gwaith gyda nhw. Bu nifer o gynghorwyr o grŵp y Blaid yno i gael eu holi.

Cafodd y bobl ifanc ychydig o funudau i holi cynghorydd ar ei waith, cyn symud ymlaen at gynghorydd arall. Ar ddiwedd y sesiwn, gofynnwyd iddynt werthuso perfformiad y gwahanol gynghorwyr.

Daeth Cynghorydd Gwyneth Thomas o Langennech ar y blaen yn ardal Llanelli. Dywedodd wedyn, "Bu'n ddigwyddiad diddorol iawn. Roedd cael cwestiynau gan bobl ifanc fel awyr ffres, ac roedd yn galonogol gweld eu diddordeb yn ein gwaith. Dwi'n edrych ymlaen at y tro nesaf!"

Yn ardal y Gwendraeth, dywedodd y bobl ifanc taw Cyng Emlyn Dole o Lannon oedd y gorau. Dywedodd Cyng Dole, "Roedd yn brofiad pur wahanol, ond mwynheais yn fawr. Mae'n bwysig ein bod ni fel cynghorwyr yn rhoi cyfle i'r bobl yr ydym yn eu cynrychioli ein holi, ac roedd yn arbennig o werthfawr fod pobl ifanc yn gofyn y cwestiynau."

No comments: