2/22/2010

Mynnu defnyddio'r Gymraeg

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cael ei annog i ddefnyddio ei sefyllfa fel landlord i sicrhau fod busnesau a phobl eraill sy’n defnyddio ei adeiladau’n cadw at bolisi’r cyngor ar ddefnyddio’r Gymraeg. Dywedodd Cyng Mari Dafis yr wythnos hon, “Mae gan y cyngor bolisi o sicrhau fod ei holl arwyddion a thaflenni ac ati’n ddwyieithog. Fodd bynnag, pan fydd y cyngor yn caniatáu i fusnesau a chyrff eraill weithredu o’i adeiladau, caniateir iddyn nhw anwybyddu polisi iaith y cyngor yn llwyr. I’r rhan fwyaf ohonyn nhw, mater bach a syml fyddai cyfieithu eu harwyddion, ac yn achos cwmnïau arlwyo, au bwydlenni. Efallai y gall y cyngor hyd yn oed ganiatáu i’r cyrff perthnasol ddefnyddio cyfieithwyr y cyngor i’w helpu. Cam bach fyddai hyn, ond mae’n gwbl anghyson i gael dau bolisi gwahanol yn yr un adeilad.”

No comments: