9/25/2009

Galw am gasglu gwydr min y ffordd

Mae Cyng Alan Speake, o Dref Caerfyrddin, wedi galw am i Gyngor Sir Gâr gasglu gwydr min y ffordd. Dywedodd Cyng Speake, "Mae'r Cyngor Sir yn gwneud llawer i gasglu sbwriel a'i ailgylchu, ond ar hyn o bryd, nid ydynt yn casglu gwydr. Mae'r Cyngor yn beio rheolau Iechyd a Diogelwch, ond mae cynghorau eraill yn llwyddo i gasglu poteli ac ati yn ddi-drafferth.

"Er bod y Cyngor yn fodlon darparu mway o finiau mawr lle mae modd dod o hyd i safle, mae rhai pobl yn ei chael hi'n anodd mynd â'u gwydr i fan gasglu, yn arbennig pobl hŷn a'r rheiny heb gar. Mae'r cyngor yn llygad ei le yn dymuno cynyddu'r ganran o sbwriel a ailgylchir, ond credaf eu bod yn colli cyfle trwy beidio â gwneud mwy i helpu pobl."

No comments: