9/24/2009

Croesawu penderfyniad ar Ysgol Caeo

Mae penderfyniad Cyngor Sir Gâr i beidio â chau Ysgol Caeo wedi'i groesawu gan y gymuned leol. Roedd y Llywodraethwyr, y rhieni, a'r staff yn falch o glywed y penderfyniad ar ôl cyfnod o ansicrwydd. Dywedodd y Cynghorydd Sir lleol, Cyng Eirwyn Williams, "Dwi'n llongyfarch bwrdd gweithredol y cyngor am sylweddoli o'r diwedd ei bod yn gamgymeriad cau ysgolion bach cyn adeiladu'r ysgolion newydd. Dyma bwynt dwi wedi bod yn ei godi ers blynyddoedd.

"Mae'n gwbl annerbyniol gwasgaru plant dros nifer o ysgolion eraill, yn hytrach na rhoi cyfle iddynt ddatblygu fel aelodau'r un gymuned. Gobeithio y bydd yr awdurdod bellach yn mynd ati i ddarparu ysgol newydd i'r ardal, ac y bydd yr adran addysg yn rhoi'r holl gymorth angenrheidiol i'r ysgol barhau i ddarparu addysg o safon uchel i'r plant."

Nododd Cyng Williams hefyd fod y penderfyniad yn gyson â'r hyn y mae'r Blaid wedi bod yn galw amdano ers misoed, gan ddweud, "Rydym wedi dadlau'n gyson am foratoriwm ar gau ysgolion bach, ac, yn yr achos hwn, mae'r bwrdd gweithredol wedi gwneud y penderfyniad iawn."

No comments: