8/08/2009

Ymateb y Blaid i'r strategaeth dysgu Cymraeg

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru strategaeth ddrafft newydd ar gyfer Addysg Gyfrwng Cymraeg, a'r wythnos hon mae grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Gâr wedi cyhoeddi ei ymateb. Dywedodd arweinydd y grŵp, y Cyng Peter Hughes Griffiths, "Mae Sir Gâr yn un o'r ychydig siroedd yng Nghymru gyda mwyafrif o Gymry Cymraeg o hyd. Mae'n hanfodol o bwysig i sir fel hon fod â strategaeth glir a chadarn am ehangu addysg Gymraeg, ac rydym yn croesawu'r ffaith fod y Llywodraeth wedi cyhoeddi'r strategaeth genedlaethol gyntaf erioed ar gyfer hynny. Fodd bynnag, y mae nifer o wendidau yn y ddogfen, ac yr ydym wedi amlygu'r rheiny yn ein hymateb.

"Rydym yn croesawu'n fawr cynnig Llywodraeth Cymru'n Un i sicrhau cynnal arolwg trylwyr a chadarn o'r galw am addysg Gymraeg. Rydym wedi galw am hyn yn y cyngor sir yn barod, ond mae'r pleidiau Llafur ac Annibynnol sy'n rhedeg y sir wedi gwrthod. Yn wir, dim ond arolwg ffug a gawsom, mewn rhan yn unig o'r sir, heb unrhyw ymgais i esbonio manteision addysg Gymraeg. Ond yn bwysicaf oll, nid oes unrhyw ddiben gorfodi cynghorau i gynnal arolwg heb eu gorfodi wedyn i ymateb i'r galw hwnnw yn llawn.

"Roeddem ni'n teimlo hefyd nad oedd y llywodraeth yn gosod targedau digon uchelgeisiol, yn arbennig mewn sir fel hon, ac rydym wedi galw ar y llywodraeth i osod targedau mwy heriol."

No comments: