8/28/2009

Buddsoddiad yn gam cyntaf

Mae dau o gynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr, sydd wedi mynegi eu pryderon o'r blaen am y gwasanaeth rheilffordd i Gaerfyrddin, wedi rhoi croeso i gynlluniau'r Llywodraeth i fuddsoddi yn y rheilffyrdd, a all wella'r sefyllfa.

Dywedodd Cyng Alan Speake, "Newyddion da yw clywed fod Gweinidog Trafnidiaeth Plaid Cymru wedi llwyddo i sicrhau y caiff y rheilffordd ei drydaneiddio mor bell ag Abertawe, er yr oedd llywodraeth Llundain yn bwriadu mynd mor bell â Bryste yn unig. Ond rhaid i ni weld hyn fel cam cyntaf. Mae'n hanfodol i Orllewin Cymru fod gweddill y lein, i Gaerfyrddin ac ymhellach, yn cael ei drydaneiddio hefyd, fel y gall trenau fynd trwodd yn hytrach na gorfod newid trên yn Abertawe."

Ychwanegodd Cyng Linda Davies Evans, "Mae Llywodraeth Cymru'n Un wedi cytuno hefyd i fuddsoddi er mwyn dyblu'r trac o gwmpas gorllewin Abertawe, a bydd hyn yn caniatáu i drenau redeg yn fwy aml i Orllewin Cymru. Mae hyn yn gam pwysig arall, a gobeithio y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau'n fuan, fel bod modd rhedeg mwy o drenau, a sicrhau fod y gwasanaeth i gyd yn fwy dibynadwy."

No comments: