7/23/2009

Mwy o bryder am doriadau i'r gyllideb addysg

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi mynegi pryderon ymhellach am doriadau i'r gyllideb addysg yn y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd Cyng Gareth Jones ei fod yn hynod o anfodlon gweld y toriadau i'r gyllideb ar gyfer Theatr Arad Goch. "Mae gwaith y grŵp theatr hwn yn werthfawr iawn," dywedodd. "Mae'n mynd o gwmpas yr ysgolion a gweithio gyda'r plant. Bydd cwtogi ar y gyllideb hon yn lleihau'r cyfleoedd sydd ar gael i'n plant. Mae Arad Goch yn medru cyflwyno agweddau o waith mewn ffyrdd gwahanol. Mae hyn yn rhoi cyfle i blant i weithio fel unigolion ac i ddatblygu sgiliau tîm yn ogystal â magu hunan hyder. Mae'r grŵp yn werthfawr gyda ei gynhyrchiadau wedi anelu at y cwricwlwm."

Mae'r cyngor hefyd yn bwriadu cwtogi £62,000 o gyllideb Gwasanaethau Plant trwy ddirwyn ei gytundeb gyda Chymorth i Fenywod i ben. Dywedodd Cyng Dyfrig Thomas, "Mae'r corff hwn yn gwneud gwaith pwysig iawn, ac yng nghanol dirwasgiad bydd yr angen am ei wasanaethau'n cynyddu. Mae'r gwaith a wneir ganddynt yn ategu gwasanaethau'r cyngor ei hunan, a dwi'n siomedig iawn i weld y cytundeb hwn yn dod i ben."

No comments: