7/31/2009

Angen ail-ystyried blaenoriaethau trafnidiaeth

Mae angen ail-ystyried rhai o'r blaenoriaethau yn y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin Cymru, yn ôl cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr.

Dywedodd Cyng Siân Thomas ei bod yn croeswu'r ffaith fod ffordd osgoi Llandeilo yn un o'r blaenoriaethau uchaf, ond yn pryderu am yr amserlen ar gyfer y gwaith. "Yn ôl y cynllun," dywedodd hi, "mae'r ffordd hon yn un o'r prif flaenoriaethau am y sir, ond nid oes disgwyl cychwyn ar y gwaith tan o leiaf 2014, gyda phob tebygrwydd o oedi ymhellach ar ôl hynny."

Galwodd Cyng John Edwards am roi mwy o flaenoriaeth i waith ar yr A48 rhwng Cross Hands a Phont Abraham, lle cafwyd nifer o ddamweiniau'n barod. Dywedodd, "Mae gwir angen gweithredu ar rai o'r cyffyrdd ar hyd y ffordd hon, er mwyn arbed bywydau a chadw pobl yn ddiogel."

No comments: