3/01/2009

Mae angen y swyddi'n gyntaf

Yng nghyfarfod diweddar o Gyngor Sir Gâr, mynegodd Cyng Mari Dafis, Plaid Cymru, ei phryderon yngylch strategaeth y llywodraeth ar gyfer hyfforddi pobl. Roedd Cyng Dafis yn dadlau nad ydym yn gwybod pryd mae swyddi’n cyrraedd na pha fath o swyddi, ac felly fod perygl ein bod yn darparu’r hyfforddiant anghywir – neu hyd yn oed fod angen ail-wneud yr hyfforddi os oedd gormod o oedi cyn ei defnyddio.

Yn siarad ar ôl y cyfarfod, dywedodd Cyng Dafis, “Dwi’n croesawu’n fawr y ffordd mae’r llywodraeth yn ehangu’r Cynllun Prentisiaeth Fodern, er enghraifft. A dwi’n falch iawn fod y Cyngor Sir yn ymdrechu i wneud mwy o ddefnydd o’r Cynllun. Ond, onibai fod sicrwydd y daw swyddi parhaol ar ôl y cyfnod hyfforddi, y mae perygl fod y fath gynllun ond yn cuddio gwir lefel diweithdra.

“Gall y bobl ifanc sy’n dysgu’r sgiliau hyn fynd yn rhwystredig iawn os na allan nhw byth arfer y sgiliau. Mae bron cynddrwg iddynt orffen eu hyfforddiant, ac wedyn gorfod ei ail-wneud gan fod cymaint o amser yn pasio cyn iddynt gael swyddi.”

No comments: