1/16/2009

Ysgol Newydd yn Llanelli?

Yn dilyn cyhoeddiad Canghellor y Trysorlys y bydd arian ychwanegol ar gael am brosiectau cyfalaf newydd, mae Cyng Huw Lewis o Blaid Cymru wedi awgrymu y dylid defnyddio'r arian i godi ysgol Gymraeg newydd yn Llanelli fel blaenoriaeth. Mae'r cyngor sir wedi gwrthod gweithredu ar hyn yn ddiweddar, gan honni nad oedd digon o arian ar gael, ond mae Cyng Lewis wedi dweud nad yw'r rheswm yma'n ddilys bellach.

"Mae'r galw am fwy o ddarpariaeth gyfrwng Gymraeg yn Llanelli yn gwbl glir," dywedodd Cyng Lewis. "Pan godais i'r mater hwn yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor, dywedwyd wrthyf nad oedd unrhyw sgôp yng nghyllideb cyfalaf y cyngor am ysgol ychwanegol. Ond yr wythnos hon, mae'r Canghellor wedi cyhoeddi y bydd £140 miliwn ar gael yn ychwanegol am wariant cyfalaf yng Nghymru. Dwi'n credu y dylai Cyngor Sir Caerfyrddin gyflwyno cais ar unwaith am ran o'r arian ar gyfer yr ysgol angenrheidiol newydd yn Llanelli."

No comments: