12/18/2009

Galw am arwyddion dwyieithog

“Mae angen gwneud mwy i sicrhau fod cwmnïoedd preifat yn dilyn esiampl y sector cyhoeddus ac yn codi arwyddion dwyieithog,” yn ôl cynghorydd Plaid Cymru yn Sir Gâr. Roedd Cyng Arwel Lloyd yn siarad ar ôl clywed mewn cyfarfod nad oedd modd defnyddio’r rheoliadau cynllunio i fynnu bod cwmnïoedd yn codi arwyddion dwyieithog.

Dywedodd Cyng Lloyd wrth y cyngor bod Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin wedi ysgrifennu at un cwmni yn ei annog i godi arwyddion dwyieithog, ond wedi derbyn ymateb yn datgan bod holl arwyddion y cwmni yn y DU yn cael eu gwneud yn ganolog, ac nad oedd y cwmni’n barod i godi arwyddion gwahanol yng Nghymru.

“Mae hyn yn dangos diffyg parch, a diffyg dealltwriaeth o natur y wlad y maen nhw’n gweithredu ynddi,” dywedodd Cyng Lloyd. “Mae Cymru’n wlad ddwyieithog, ac yn y sir hon, mae’r mwyafrif yn medru’r Gymraeg. Mae’n gwbl annerbyniol fod cwmni mawr yn cael anwybyddu’r ffaith honno.

Mae Cyng Lloyd wedi gofyn i Nerys Evans AC weld a oes modd i’r Cynulliad Cenedlaethol newid y rheoliadau cynllunio er mwyn rhoi’r hawl i awdurdodau lleol fynnu arwyddion dwyieithog. Dywedodd Ms Evans, “Byddaf yn gofyn am newid y rheoliadau hyn. Mae hyn yn gam bach, ond mae’n rhoi status a phresenoldeb i’n hiaith. Ac wrth wneud arwyddion yn ddwyieithog pan fyddan nhw’n cael eu codi, mae’r gost yhcwanegol yn fach iawn.”

Mae’r syniad wedi’i gefnogi’n gryf hefyd gan ymgeisydd seneddol y Blaid, John Dixon, a ychwanegodd “Mae dweud eu bod am gadw eu holl arwyddion yn union yr un yn ddadl hurt ac anonest. Mae llawer o’r cwmnïoedd mawr sy’n gweithredu yng Nghymru hefyd yn gweithredu mewn nifer o wledydd eraill, ac ym mhob achos, maen nhw’n addasu eu harwyddion i gynnwys yr iaith leol. Nid oes unrhyw gyfiawnhâd trin Cymru a’r Gymraeg yn wahanol.”

No comments: