10/02/2009

Anwybyddu Glanymôr

Mae anghenion Glanymôr yn cael eu hanwybyddu yn ôl Cyng Winston Lemon. Dywedodd Cyng Lemon, "Mae pobl Glanymôr wedi hen flino ar glywed, blwyddyn ar ol blwyddyn, taw Glanymôr yw'r ward dlotaf yn Sir Gâr, tra bod ardaloedd mawr o dir, oedd â diwydiant arno gynt, yn cael eu hadfer ar gyfer tai. Mae ffatrioedd yn cau, sy'n arwain at golli swyddi yn yr ardal. Mae trethdalwyr yn dod ataf trwy'r amser yn dweud eu bod nhw'n synnu faint o swyddfeydd sy'n cael eu hadeiladu.

"Mae llawer gormod o dai cyngor yn wag, ac maent yn dirywio a pheri costau ychwanegol oherwydd difrod gan fandaliaid. Hefyd, defnyddir rhai tai ar gyfer tipio anghyfreithlon. Dwi'n pryderu hefyd am y cynllun i godi ysgol ar Barc y Goron, gan fod 98% o'r trigolion yn gwrthwynebu'r cynllun yn gryf. Nid yn unig y bydd y cynllun yn mynd â chyfleusterau hamdden o'r bobl, ond bydd hfeyd yn ychwanegu at broblemau carthffosiaeth yng Nglanymôr ac ymhellach."

Ychwanegodd Cyng Lemon, "Mae'n hen bryd i'r datblygwyr preifat ymneilltuo a gadael 'r cyhoedd weld eu harian yn cael ei fuddsoddi yn eu cymunedau."

No comments: