8/14/2009

Cais am gyfyngu cyflymdra yn Denham Avenue

Mae Cynghorydd Sir Plaid Cymru, Mari Dafis, wedi gofyn am gyfyngu cyflymder traffig i 20mya yn Denham Avenue, Llanelli, am resymau diogelwch. Dywedodd Cyng Dafis yr wythnos hon, "Mae problemau difrifol yn Denham Avenue. Er bod cyfyngiad o 30mya ar hyn o bryd, mae nifer o gerbydau yn teithio ar gyflymder o hyd at 50mya ar y ffordd hon.

"Cafwyd problemau wrth i geir ddifrodi ceir wedi'u parcio o ganlyniad, a dwi'n pryderu'n fawr y gallwn weld damwain difrifol os nad ydym yn gweithredu. Y mae dwy ysgol yn y cyffiniau, a dylai hynny fod yn rheswm digonol dros ostwng y cyfyngiad i 20mya a chymryd camau eraill i sicrhau fod y traffig yn cadw o fewn y cyfyngiad.

"Mae'r Cyngor yn dweud wrthyf nad oes modd gweithredu eleni oherwydd y sefyllfa ariannol, ond byddaf yn dal i bwyso am hyn yn y gobaith y gallwn weithredu mor fuan ag y bydd arian ar gael."

No comments: