6/30/2009

Croesawu llwyddiant ysgol

Mae'r newyddion fod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ennill gwobr am waith a wnaed yn Ysgol Carwe wedi derbyn croeso cynnes gan y cynghorydd lleol, Tyssul Evans. Mae'r cynllun yn ymwneud â Llwybrau Diogel i'r ysgol, ac enillwyd y wobr yn y categori 'lleihau anafiadau i blant".

Dywedodd Cyng Evans o Blaid Cymru, sydd hefyd yn gadeirydd y Cyngor Sir eleni, "Dwi'n hynod o falch o glywed am y wobr hon am waith a wnaed mewn ysgol yn fy ward i. Mae cynllun Llwybrau Diogel yn gynllun pwysig; ac mae ennill gwobr yn dangos sut y gall hyd yn oed ysgol gymharol fach chwarae rhan mewn cynlluniau o'r fath. Llongyfarchiadau i bawb am hyn - ond yn arbennig, wrth gwrs , i staff a disgyblion yr ysgol."

No comments: