5/08/2009

Galw am well arwyddion i Barc y Scarlets

Mae diffygion gyda'r arwyddion o gwmpas Parc y Scarlets yn achos problemau traffig di-angen yn ôl y cynghorydd sir lleol, Cyng Meilyr Hughes.

Dywedodd Cyng Hughes, "Dwi wedi cael adroddiad o un digwyddiad lle stopiodd bws ger y cylchfan, gan adael i'r holl deithwyr adael y bws i gyrraedd y Stadiwm. Bu raid iddyn nhw atal y traffig a chroesi dwy ffordd brysur er mwyn cyrraedd. Dwi'n cael ar ddeall nad yma'r unig broblem a fu. Fe welwyd pobl eraill yn ceisio neidio dros y ffens o gwmpas y Parc Manwerthu, ac wedyn cerdded trwy draffig prysur er mwyn cyrraedd y Stadiwm.

"Dwi'n hollol argyhoeddiedig y byddai arwyddion cliriwch, sy'n dangos lleoliad meysydd parcio ceir a bysus, yn helpu atal y problemau hyn. Ond mae angen llwybrau diogel fel y gall pobl gerdded i'r Stadiwm hefyd, er mwyn gwella diogelwch cefnogwyr a'r traffig yn gyffredinol."

No comments: